А. ПРИЗНАЧЕННЯ ЖУРНАЛУ

1 Загальний журнал робіт (див. Форму) з будівництва об’єкта ведеться з метою зафіксувати:

а) дати найважливіших виробничих моментів будівництва;

б) дані про якість застосованих матеріалів;

в) застосовані методи виробництва і механізації основних

робіт;

г) метеорологічні умови;

д) допущені в процесі робіт відступи від робочих

креслень;

е) проізводстренние зауваження осіб, які контролюють строї

тельство;

ж) дати проміжних приймань закінчених частин соору

жения, «прихованих» робіт тощо. з посиланням на відповідні

акти;

2. У журналі фіксуються також виконані за день обсяги робіт і кількість працювали на об’єктах робітників.

Б. ПОРЯДОК ВЕДЕННЯ ЖУРНАЛУ

3. Журнал ведеться генеральної підрядної будівельної організацією на кожний окремий об’єкт або на групу однотипних об’єктів з невеликим обсягом робіт за умови, якщо ця об’єкти розташовані на загальному майданчику, підпорядковані одному виконавцю робіт і знаходяться у віданні одного замовника.

4. Субпідрядні будівельні організації, що виробляють спеціальні роботи по об’єкту, загального журналу робіт не ведуть, обмежуючись спеціальної виробничої документацією (журнали свайне бойки, буріння. Бетонування і т. Д.). Найважливіші відомості (наприклад, основні виробничі дати) про хід робіт субпідрядних організацій заносяться в загальний журнал робіт генеральної підрядної будівельної організацією.

5. За правильне і. своєчасне ведення журналу, а також за належне зберігання його на об’єкті відповідає виробник робіт з будівництва даного об’єкта.

При зміні одного виробника робіт іншим журнал передається за актом, а в самому журналі робиться відповідна відмітка.

6. Журнал має бути пронумерований, прошнурований та скріплений підписом і печаткою керівника будівельної організації (тресту, управління).

7. Виробник робіт зобов’язаний пред’являти журнал тільки за вимогами осіб, які мають право контролю за будівельними роботами на даному об’єкті, у тому числі представників будівельної та проектної (проектувала даний об’єкт) організацій, технічної інспекції замовника, державного архітектурно-будівельного контролю і т. П.

Зазначеним особам надається право вносити в журнал зауваження, що стосуються якості робіт і їх виробництва.

8. Заходи, які були прийняті виробником робіт у зв’язку з зауваженнями контролюючих осіб, фіксуються в журналі не пізніше, ніж наступного дня після запису зауважень.

9. Паралельно з журналом робіт ведеться опис надходять до виконавця робіт об’єкта проектних матеріалів та іншої технічної документації з оцінками дат їх надходження,

В. ЗМІСТ ЖУРНАЛУ

10. У графу 1 вносяться дати записів у журналі. При роботі в кілька змін у цій же графі вказується зміна, до якої відноситься запис.

Графа 2 призначена для запису даних, що характеризують хід будівництва об’єкта, фактичні умови його здійснення і виробничі фактори, що "вплив на строки і якість виконуваних робіт, зокрема, зазначаються:

а) початок, закінчення і перерви у виробництві робіт по

окремих конструктивних елементах і найважливіших видах робіт

(наприклад, бетонні роботи по окремих конструктивних

елементам, кам’яна кладка по поверхах, виробництво штукатур

них робіт по окремих приміщеннях і т. д.);

б) відомості про хід виконання пальових, бетонних та інших

робіт, що вимагають особливого контролю в тих випадках, коли в силу


невеликих обсягів цих робіт дозволено вести їх без складу

лення спеціальних журналів;

в) дані про огляд прихованих робіт (наприклад,

про огляд підготовлених підстав, про проміжне прийняття

фундаментів, про приймання арматури залізобетонних конструкцій,

про перевірку правильності антисептування та гідроізоляції та ін.);

г) дані про якість отриманих для будівництва мате »

ріалів, напівфабрикатів і виробів, відмітки про направлення їх

в лабораторію, відомості про результати лабораторних випробувань;

д) основні заходи з організації та "механізації

робіт (установлення механізмів, споруда тимчасових споруд,

перекидання робочої сили і т. п.);

е) простої робочої сили і механізмів, аварії, нещасні

випадки та виробничі неполадки, що мали місце в про

цессе будівництва із зазначенням причин та вжитих заходів

і посиланням на складені акти;

ж) відступи від робочих креслень в процесі будівельник

ства з обґрунтуванням причин цих відступів;

з) які переробки і виправлення виконаних робіт внаслідок

зміни робочих креслень та інших причин (наприклад, неудов

летворітельного якості робіт, виробничих помилок та ін.);

і) терміни здачі об’єкта (або частин його) під монтаж і в експлуатацію;

к) щоденні записи про виконані обсягах робіт за минулий день за основними видами або конструктивних елементах із зазначенням кількості робочої сили;

л) інші записи на розсуд виконавця робіт.

У графу 3 заносяться щоденні відомості про стан погоди і про температуру повітря в 8, 13 і 21 год.

Графа 4 служить для виробничих записів контролюючих осіб, а також для -отметок виконавця робіт про заходи, вжиті ним у зв’язку з цими записами.

Оригiнал читайте here.

Також читайте

Share →