Виходячи з наведених нижче даних, слід визначити, чому дорівнює такий показник, як річна сума амортизаційних відрахувань (для розрахунку брати метод зменшуваного залишку ):

вартість основних засобів. на які нараховується амортизація — +1090 Тис. Дол .;

строк корисного використання обладнання підприємства становить 5 років;

— Ну а, коефіцієнт прискорення дорівнює величині, розмір якої —  2,5.

Розв’язання:

1. Перш за все, нам необхідно знайти величину річної норми амортизації, яка в нашому випадку буде розрахована так, як показано трохи нижче. Приступимо ж:

Річна норма амортизації = Коефіцієнт прискорення × 100% / Строк корисного використання обладнання

отже, розрахунок примі т вигляд:

Річна норма амортизації = 2,5 × 100/5 = 50%

2. Основна формула для визначення суми амортизаційних відрахувань для основних фондів, які є на підприємстві, може приймати такий нижченаведений вигляд — тільки не забувайте, що це метод зменшуваного залишку:

А основних фондів = (Ф залишкова × Н амортизації × К прискорення ) / 100. де:

А основних фондів — сума амортизаційних відрахувань за основними засобами виробничого підприємства, тис. дол. ;

Ф залишкова — залишкова вартість основних фондів, тис. дол. ;


Н амортизації — норма амортизації для основних засобів, % ;

До прискорення — коефіцієнт прискорення на підприємстві.

3. Ну а тепер, знаючи норму амортизації, ми з легкістю можемо визначити, чому будуть рівні річні суми амортизаційних відрахувань за основними засобами даного підприємства, використовуючи для розрахунку формули, які будуть дієві саме для нашої задачі:

А) 1-й звітний рік:

Оригiнал читайте here.

Також читайте

Share →