I. Вибір теми дослідження.

Вода — одне з головних багатств на Землі. Важко уявити, що стало б з нашою планетою, якби зникла прісна вода. А така загроза існує. Від забрудненої води страждає все живе, вона шкідлива для життя людини. Тому воду — наше головне багатство, треба берегти!

II. Мета дослідження.

Уточнити і розширити знання про воду та її значення для живих істот. Розкрити основні фактори забруднення води і заходи по охороні її чистоти.

описати причини забруднення водойм;

познайомитися з заходами охорони водойм від забруднення;

довести необхідність дбайливого ставлення до води;

виявити ставлення дорослих і дітей до даної проблеми.

IV. Об’єкт, предмет і база дослідження:

Об’єкт дослідження: екологія;


Предмет дослідження: вода — джерело життя;

Оригiнал читайте here.

Також читайте

Share →