Сформована нині економічна обстановка змушує багато підприємств призупиняти роботу і займатися проблемою, як оформити простій на підприємстві документально, вбачаючи в цьому найбільш дієвий спосіб в боротьбі за скорочення витрат на персонал.

Будь вимушений простій підприємства повинен бути обгрунтованим, тривалість простою, його причини повинні грунтуватися на конкретних фактах, документах, розрахунках. Повинен бути виділений коло осіб, які змушені призупинити роботу. Законодавством не розроблені чіткі інструкції щодо документального оформлення простою, його введенню і припиненню на підприємстві. Немає чітких вказівок про спосіб оголошення працівникам про просте, його оплаті і розрахунку.

Трудовим законодавством визначення поняття "простий" формулюється, як призупинення роботи підприємства на деякий час у зв’язку зі сформованими економічними, технічними або організаційними причинами. Простій на підприємстві може оголошуватися для одного працівника, групи працівників, конкретного підрозділу або в цілому всього підприємства. Причини для припинення роботи підприємства можуть бути самі різні.

Згідно трудового кодексу розрізняють:

Простій з вини роботодавця.

Простій з вини працівника.

Простий з незалежних обставин.

У кризовий період у зв’язку з відсутністю або зниженням замовлень, недопоставкой сировини і матеріалів, затримкою фінансування, простроченням платежів від покупців і багатьох інших факторів підприємствам доводиться переходити на режим вимушеного простою.

Як оформити простій на підприємстві?

У наказі необхідно детально викласти опис причини простою, які свідчитимуть про невинність підприємства в даній ситуації. Співробітники за час простою повинні отримувати не менше 2/3 посадового окладу.

У наказі також вказується дата початку та дата закінчення простою.

У теж час в зв’язку з тим, що точну дату закінчення простою не завжди є можливість встановити, при необхідності доведеться створювати додатковий наказ про продовження терміну простою. Наказ є підставою для нарахування заробітної плати за вимушений простій робітникам підприємства. У наказі вказується для яких цехів, структурних підрозділів та управлінь оголошується простий або для всього підприємства.


Простий, що стався з вини працівника не підлягає оплаті.

Оригiнал читайте here.

Цікаве відео для вас:


Також читайте

Share →