Як налаштувати доступ до папки?

Дозволи загального доступу застосовуються для користувачів, що підключаються до спільної папки по мережі. Ці дозволи не впливають на роботу користувачів, що входять в систему локально або за допомогою віддаленого робочого столу. Щоб налаштувати дозволи для користувачів, що входять в систему локально або за допомогою віддаленого робочого столу, скористайтеся параметрами вкладки

Безпека замість вкладки Дозволи для загального ресурсу. Тут задаються дозволу на рівні файлової системи NTFS. Якщо для спільної папки зазначені як дозволу загального доступу, так і дозволу файлової системи, при підключенні до цієї папки будуть застосовуватися більш суворі дозволу.

Наприклад, щоб надати дозвіл
Читання на доступ до спільної папки для користувачів даного домену, на вкладці
Дозволи для загального ресурсу встановіть для групи Усі дозвіл Повний доступ.

На вкладці
Безпека задайте більш суворі параметри доступу, надавши групі
Користувачі домена дозвіл доступу Читання. В результаті користувачі, що входять до групи
Користувачі домена, матимуть до даної загальної папці доступ тільки на читання як при підключенні по мережі або через віддалений робочий стіл, так і при локальному вході в систему.


Дозволи рівня файлової системи можна налаштувати за допомогою службового програми командного рядка iCacls. exe або Cacls. exe. Ці програми працюють тільки з томами NTFS.

Як налаштувати доступ до папки?

Прочитати статтю повністю.


Share →